Газобетон — це AEROC!

Газобетон — це AEROC!

писать admin Опубликовано в: Дата создания : 2019-10-04 Просмотров : 1011 Комментарий : 0

Газобетон - це AEROC, AEROC- це якість, а якість - це перегони без фінішу!!!

Вирішили будувати з газобетону? Що ж- це чудовий вибір! Проте є одне «але» - ринок рясніє різноманітними пропозиціями й тому виникає гостра потреба розібратися, чому нібито однакові за своїми характеристиками вироби можуть відрізнятися за вартістю і як не помилитися у своєму виборі та обрати оптимальний за співвідношенням «ціна-якість» газобетон. Тож почнемо!

ГАЗОБЕТОН в будівництві почали за­стосовувати ще у 20-х - 30-х роках минулого століття, але свою попу­лярність серед пересічних споживачів він здобув відносно недавно, коли за­вдяки сучасним технологіям з’явилася можливість запропонувати будівельному ринку продукт, прийнятний за ціною та одночасно кращий за своїми фізико-тех- нічними характеристиками у порівнянні з іншими стіновими матеріалами.

Як тільки товар стає популярним, з’являється велика кількість охочих за­йматися виробництвом та продажем та­кої продукції. На жаль, не у всіх виробни­ків є можливість використовувати новітні досягнення у технологічному процесі ви­готовлення продукції й, не завжди за це беруться професіонали. У підсумку ринок отримує дешевий товар сумнівної якості.

Ми попросили лідера україн­ського ринку виробників газобетону ТОВ»Аерок» (торговельна марка AEROC) докладно роз’яснити споживачам, яким повинен бути якісний газобетон та на що слід звертати свою увагу, щоб не при­дбати товар сумнівної якості за відносно «вигідною» ціною.

Перш за все варто звернути увагу на технологію виробництва газобетону. Компанія «Аерок» виробляє продукцію, на сучасному оригінальному німецько­му технологічному обладнанні, викорис­товуючи при цьому прогресивну тех­нологію. Застосування такого методу виробництва дозволяє отримати якісний та однорідний за структурою матеріал, який має морозостійкість не менше 100 циклів поперемінного заморожування та відтавання.

Вибір технології виробництва безпо­середньо впливає на структуру мате­ріалу і, як результат, на властивості кін­цевого продукту. На деяких заводах, наприклад Білоруських, використовують віброударну технологію, при якій при­скорюється процес утворення порис­тої структури матеріалу. Таким чином, у виробника з’являється можливість ви­користовувати менш якісну і дешеву си­ровину. Все це призводить до того, що в матеріалі утворюються різні за розмі­ром пори та порушується рівномірність їх розподілу що спричиняє утворення де­фектів виробів у вигляді розшаровувань. Як наслідок, такий газобетон має значно нижчу морозостійкість (близько 25 ци­клів заморожування і відтавання) та дов­говічність. Це з часом призводить до по­верхневого руйнування стін.

Крім цього, неоднорідність структури підвищує щільність блоку. А чим газобе­тон щільніше, тим відповідно вища його теплопровідність і холодніша стіна з такого матеріалу, тому в подальшому на Вас будуть чекати значні витрати на до­даткове утеплення будинку. Також через підвищення щільності матеріалу збіль­шується вага блоків і зростають витрати на їх транспортування.

Одним з показників якості газобетонних блоків, є точність дотримання геоме­тричних розмірів. Так, наприклад, похиб­ка при виробництві газобетонних блоків «Аерок» складає не більше 1 мм. Це іс­тотно полегшує кладку та дозволяє уник­нути перевитрати клейового розчину для з’єднання блоків. Внаслідок отриман­ня рівномірного мінімального клейового шва підвищуються теплоізоляційні влас­тивості будинку в цілому, відсутні так зва­ні «містки холоду».

Важливо також звертати увагу на те­риторіальне розташування заводів та спосіб доставления товару. Для при­кладу, виробничі потужності ТОВ «Ае­рок» знаходяться в Україні і перед тим, як потрапити до покупця, продукція бере участь в мінімальній кількості завантажу­вально-розвантажувальних робіт. Якщо ж виробник завозить свою продукцію з іншої країни використовуючи залізницю, схема транспортування ускладнюється і в рази збільшується ризик пошкоджен­ня блоків.

Ну і звичайно, не можна залишити без уваги такі важливі характеристики, як безпека та екологічність матеріалу. Важ­ливо, щоб продукція була сертифікована і відповідала всім нормативним вимогам. «AEROC» має комплекс сертифікованих лабораторій і дуже відповідально підхо­дить до контролю якості газобетонних блоків. Вся продукція має паспорт якості заводу-виробника. Крім цього, «AEROC» єдиний газобетон в Україні, який прой­шов процедуру екологічної сертифікації відповідно до вимог міжнародних еколо­гічних стандартів. Цей екологічний сер­тифікат є підтвердженням того, що при виробництві не використовуються ток­сичні та шкідливі хімічні речовини.

Ми обумовили найважливіші момен­ти, на які варто звернути увагу для того, щоб обрати надійний, теплий, довговіч­ний та екологічний газобетон. Будьте свідомі у своєму виборі!

 

Тэги :

Оставить комментарий

Captcha